BYDDWCH LAWEN:
CADWCH
Y FFYDD!

Dewi Sant

BE JOYFUL:
KEEP THE FAITH!

St David


in Welsh

in English

Croeso!         Welcome!

Llais ydym

yn yr Eglwys yng Nghymru
dros gredinwyr traddodiadol

Rydym yn cynnal y ffydd a draddodwyd
gan yr apostolion o Grist ei hun,
ffydd Dewi a holl seintiau Cymru,
ffydd prif ffrwd hanesyddol Cristnogion Anglicanaidd

EIN CYFFES NI YW IESU - YR UN ARGLWYDD A GWAREDWR A'R UNIG UN
RYDYM YN El GYHOEDDI EF YN NEWYDD DA I BAWB
  • Ac felly rydym yn arddel y ddysgeidiaeth Gristnogol draddodiadol ynglyn â buchedd a moesau. Mae'n rhaid inni ystyried bywyd yn sanctaidd, a phriodas hefyd yn sanctaidd. Mae'n rhaid inni arddel safbwynt ynglyn â moesoldeb rhywiol sy'n gyson a dysgeidiaeth yr Arglwydd a'i apostolion, y ddysgeidiaeth a draddodwyd i ni yn yr Ysgrythurau ac yn nhraddodiad yr Eglwys.
     
  • Credwn fod dynion a merched yn un yng Nghrist ac yn gyfartal, ond nid yr un yw eu swyddogaeth a'u cyfrifoldeb. Rydym, felly, un arddel dysgeidiaeth yr Eglwys ar Urddau Sanctaidd, yr Eglwys fydeang, yr Eglwys heb ei rhannu, ac ni allwn dderbyn ordeinio merched yn offeiriaid ac yn esgobion.
     
  • Rydym yn gweithio ac yn gweddio i sicrhau undeb rhwng Cristnogion ar sail ffydd Gatholig yr Eglwys heb ei rhannu, y ffydd a dderbyniwyd ganddi o Grist ei hwn trwy'r apostolion, ffydd seiliedig ar yr Ysgrythurau sy'n Air Duw ym mhob oes.

  • Rydym yn gweithio gyda dynion a merched o ewyllys da i sicrhau cymdeithas gyfiawn a chytûn, ac i sicrhau iawn stiwardiaeth o greadigaeth Duw.

Rydym yn cymryd geiriau Dewi,
nawddsant ein cenedl, yn grynodeb o'n hamcanion:

BYDDWCH LAWEN, CADWCH Y FFYDD!

Tad Alan Rabjohns (Cadeirydd)


Feedback and ideas about this website are welcome and encouraged.

Contact the Webmaster

All contents of this site may be freely printed. Please give proper credit and do not alter them.